Något om svensk sulfitsprittillverkning

Från årsboken Daedalus 1995