Patentet ett ramverk och en drivkraft för ekonomisk utveckling – samtidigt en kulturell skuggbild

Från årsboken Daedalus 1995