Sala silvergruva under gångna sekler

Från årsboken Daedalus 1995