Tekniska Museets nya magasin

Från årsboken Daedalus 1995