Tekniska Museets tillbyggnad. En redogörelse för projektet

Från årsboken Daedalus 1995