Filmens spegling av teknikens tidsålder

Från årsboken Daedalus 1996