Från gnist till satellit. Sjöfartsradion i Sverige 1945-1988

Från årsboken Daedalus 1996