Och när filmen har levat uti hundrade år, ja då

Från årsboken Daedalus 1996