På spaning efter förlorade svenska filmer

Från årsboken Daedalus 1996