Bland gruvpigor och gruvdrängar. Svenskt gruvarbete under 1700- och 1800-talen

Från årsboken Daedalus 1997