Gammalt och nytt i det svenska järnets historia. En översikt över fem årtionden

Från årsboken Daedalus 1997