Järn-stålindustrins arbetsmiljö under 1900-talet

Från årsboken Daedalus 1997