Järnmalmsgruvorna under efterkrigstiden

Från årsboken Daedalus 1997