Mästersmedernas uttåg. Den svenska järnhanteringens förändring före götstålets entré

Från årsboken Daedalus 1997