Tabergs gruvor i Småland

Från årsboken Daedalus 1997