Ett avlångt och glest befolkat land. Svensk rundradio genom tråd och eter

Från årsboken Daedalus 1998