Från undantagen till efterfrågad. Om hur kvinnor valt den högre tekniska utbildningen på KTH

Från årsboken Daedalus 1998