Gårdsarkiv avslöjar okänd vattenledning. Vattenledning av trästock från 1874

Från årsboken Daedalus 1998