Gruvan och järn och stål. Basutställningar i omdaning

Från årsboken Daedalus 1998