Maskinhallen. Några idéhistoriska tankelinjer

Från årsboken Daedalus 1998