Militär och museiman. Torsten Althin och skapandet av Tekniska museet

Från årsboken Daedalus 1998