Söderbloms Gjuteri AB. En okänd biltillverkare i Eskilstunna

Från årsboken Daedalus 1998