Ungdomar runt Strömmen. Parallellt definierande av Norrköpings industrilandskap

Från årsboken Daedalus 1998