Verkstaden vid kanalen. Motala verkstad under 1800-talet

Från årsboken Daedalus 1998