En publicists perspektiv på den tekniska utvecklingen

Från årsboken Daedalus 1999