Från en jämnårig kusin. Tekniska museet och IVA, hand i hand

Från årsboken Daedalus 1999