Från miljöproblem till miljövård. Ett genombrott med fördröjning

Från årsboken Daedalus 1999