Från skolplansch till Science center. En lärares reflexioner

Från årsboken Daedalus 1999