Människans villkor i gruvornas värld

Från årsboken Daedalus 1999