Om mänsklig kunskap och monstruösa lärdomar

Från årsboken Daedalus 1999