Teknik som kultur. Teknikens roll i kulturhuvudstad ’98

Från årsboken Daedalus 1999