Tekniska museet – ett levande museum

Från årsboken Daedalus 1999