Teknorama. 15 års Science center-verksamhet

Från årsboken Daedalus 1999