Teletekniska framsteg på 1920-talet. Grimetons radiostation och automattelefonstationen Norra Vasa

Från årsboken Daedalus 1999