Två små föremål av järn och tankar som de framkallat

Från årsboken Daedalus 1999