Att resa i museilandskapet med lätt bagage

Från årsboken Daedalus 2000