En smak av teknik. Om teknisk utveckling i distributionen av livsmedel

Från årsboken Daedalus 2000