Får man fortfarande komma in till bankkontoret

Från årsboken Daedalus 2000