Gustaf Eriksons åkvagn

Från årsboken Daedalus 2000