Marie Bebådelse och de oförenliga kulturernas förening

Från årsboken Daedalus 2000