Med vardagens bilder mot morgondagens museum

Från årsboken Daedalus 2000