Presentation av text på papper och bildskärm

Från årsboken Daedalus 2000