Teknikutvecklingen i JAS 39 Gripen

Från årsboken Daedalus 2000