Tekniska museet – den manliga teknikens tempel

Från årsboken Daedalus 2000