Tekniska museet på divanen. Tankar kring ett jubileumsseminarium

Från årsboken Daedalus 2000