Den gamla industrin i den nya ekonomin

Från årsboken Daedalus 2001