Den skapande ingenjören – en kulturanalys

Från årsboken Daedalus 2001