Förändringens vindar och kulturers livskraft

Från årsboken Daedalus 2001