Historiekunskaper vägleder mot framtiden

Från årsboken Daedalus 2001