Konsten och tekniken – om vägar till förståelse

Från årsboken Daedalus 2001